Adventkyrkan

SAMS

Menu

Med Jesus i hjärtat

Med Jesus i hjärtat

Text och musik: Tobias Edlund

1.Tänk om hjärtat mitt fylldes av frid trots oro och stress utanför.
Tänk om tillit till Gud och Hans nåd präglade hela mitt liv. 

Med Jesus i hjärtat så kan det gå, med Jesus kan vi målet nå.
Han helar och styrker, Han bygger oss upp.
Endast Jesus är mitt hjärtas hopp.

2.Tänk om kyrkan var enad i tjänst trots olikheter bland Guds folk. 
Tänk om frihet och tro på varann präglade våra liv.

Med Jesus i kyrkan så kan det gå, med Jesus kan vi målet nå. 
Han helar och styrker, Han bygger oss upp. 
Endast Jesus är kyrkans hopp.

3.Tänk om samhället hörde om Gud trots all distraktion i vår tid. 
Tänk om frimod att vittna för Dig präglade våra liv.

Med Jesus i samhället önskar vi gå, med Jesus kan vi målet nå. 
Han helar och styrker, Han bygger oss upp. 
Endast Jesus är samhällets hopp.

Så fyll våra hjärtan med Jesus idag. Ge oss mer enhet och frid.
Fyll oss med frimod att vittna vi ber.
Endast Jesus är hopp för vår tid

Endast Jesus är hopp för vår tid.