Adventkyrkan

SAMS

Menu

Må Herren leda era hjärtan

Må Herren leda era hjärtan

Text: 2 Tess. 3: 5, 16
musik: Bodil och Derek Morris

Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek.
Må Herren leda era hjärtan i Kristi uthållighet.
Må vår Herre som är fridens Gud ger er frid alltid på alla sätt.
Ja, Herren vare med er nu och alltid.