Adventkyrkan

SAMS

Menu

Lovad vare Herren

Lovad vare Herren

text: Ps. 28:6-7
musik: Irene Hermansson

Lovad vare Herren, ty Han har hört mina böners ljud! Herren är min starkhet och min sköld, på Honom förtröstade mitt hjärta. Och jag blev hjälpt, därför fröjdar sig mitt hjärta, och med min sång vill jag tacka Honom.