Adventkyrkan

SAMS

Menu

Lova Herren

Lova Herren

Text och musik: Maja Jaakola

Lova Herren min själ
och Hans heliga namn.
Ty som himlen är hög är hans nåd.
Lova Herren min själ,
Han förlåter oss synd
Så som himlen är hög är Hans nåd.

Med förbarmande kärlek möter Han oss
Vi vill tacka och prisa hans heliga namn.