Adventkyrkan

SAMS

Menu

Lov till Gud i naturen (Halleluja)

Lov till Gud i naturen (Halleluja)

Text: Martha Sjölander
Musik: David Cohen

Nu grönskar björk, nu skriar lom,
naturen står i all sin blom,
idag kan ingen blunda för det vackra.
Och solen strålar ut sitt ljus
till dig och mig i våra hus,
och allt det sköna ropar: Halleluja!
Halleluja! Halleluja!
Halleluja! Halleluja!

Vi njuter av en fågelsång
en tidig morgon gång på gång,
när drillen stiger högt mot klarblå himmel.
Och träd och blommor i sin prakt
lovsjunger Gud med all sin makt,
och skapelsen den jublar: Halleluja!
Halleluja! Halleluja!
Halleluja! Halleluja!

Vi prisar Gud i himmelshöjd
som skapat allt till våran fröjd,
en bön av tack den stiger till vår Fader.
Han samme är igår, idag,
vi överlämnar nu vårt jag
och friden kommer till oss. Halleluja!
Halleluja! Halleluja!
Halleluja! Halleluja!