Adventkyrkan

SAMS

Menu

Lammet är dess ljus

Lammet är dess ljus

Text: Upp.21:22-27,7; 22:20-21 ur Folkbibeln
Musik: Irene Hermansson

Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, den Allsmäktige, och Lammet är dess tempel, staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den och dess ljus är Lammet och folken skall vandra i dess ljus. Och jordens kungar skall föra in sin härlighet i den. Stadens portar skall aldrig stängas om dagen. Natt skall inte finnas där. Och folkens härlighet och ära skall föras in i staden. Aldrig någonsin skall något orent komma in i den, inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i Livets bok som tillhör Lammet.

"Den som segrar skall få detta i arv, och jag skall vara hans Gud." Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart!" Amen, kom, Herre Jesus!  Herren Jesu nåd vare med alla.