Adventkyrkan

SAMS

Menu

Kom till mig, alla ni som arbetar

Kom till mig, alla ni som arbetar

Text: Matt. 11: 28-30
Musik: Bodil Morris

Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, Jag vill ge er vila. 
Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, Jag vill ge er vila.

Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat.
Då skall ni finna ro för era själar. 
Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt. Då skall ni finna ro för era själar.
Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.

Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. 
Ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat.