Adventkyrkan

SAMS

Menu

Jultoner

Jultoner

Text: Stina Pettersson
Musik: Irene Hermansson

1.Hör, hur härligt klockor ringa, toner, som så ljuvligt klinga, genom rymden går.
Det är klara juletoner, som oss nå från himlens zoner. Julens klocka slår.

2.Klockan sina toner sänder ut till jordens folk och länder, bringar fridens bud.
Frälsningsglädje, frid på jorden, lyssna till de ljuva orden från all världens Gud.

3.Ned till jordens skumma boning kom Guds Son med frid, försoning, som Guds största
skänk. Mellan himlens land i ljuset och vår värld i låga gruset binder han en länk.

4.Se, nu tändes juleljusen uti i kojorna och husen. Öppen står var dörr.
Jul för dig, du högtid kära, som till våra tjäll vill bära glädje, frid som förr.

5.Härligt ljuder julesången ifrån glada hjärtan gången uti juletid.
Jul, din stjärna underbara, lyser upp med strålar klara årets skymningstid.