Adventkyrkan

SAMS

Menu

Jesus, Guds levande Ord

Jesus, Guds levande Ord

Text & musik: Irene Hermansson

1.Guds levande Ord - Jesus, Guds Son som kom till vår jord för att vi skulle få liv.
2.Guds levande Ord är Jesus, Frälsaren. Endast Han kan oss ge vad vårt hjärta begär.

Refr.: Jesus, Guds Son tog på sig mänskogestalt. Han gav sitt liv för att vi skulle få evigt liv.
Ja, Guds son tog vår synd på sig. Han all ära skall ha.

3.Guds levande Ord, vår Herre och Mästare, blev vårt offerlamm där på Golgata kors.
4.Guds levande Ord, Skaparen. Han vill göra allt nytt åt dem som tror på hans namn.