Adventkyrkan

SAMS

Menu

Jesus, du är Sanningen och Livet

Jesus, du är Sanningen och Livet

Text: Irene Hermansson
Musik: Ari Laitinen; arr: Irene Hermansson

Jesus, Du är Sanningen och Livet. Du är alltings Skapare och Gud.
Du har med Ditt liv oss visat vägen. Vill att vi ska följa Dina bud.
Jesus, Du min Frälsare har blivit. Låt mig leva helt till Ditt behag.
Hjälp mig nu att alltid vara trogen. Vittna om Din godhet varje dag.