Adventkyrkan

SAMS

Menu

Jesus är här

Jesus är här

Text: Iris Gustavsson; Musik: Bernt Gustavsson

Jesus är här och kallar på dig. "Vill du vara mitt sändebud?" Det är tryggt för dig och mig när vi hörsammar kallet från Gud. Jag svarar: - Jesus, här är jag. Använd mig som du vill. Din vill jag vara varje dag. Gå dit du leder mig.