Adventkyrkan

SAMS

Menu

jag vill sjunga om din makt

jag vill sjunga om din makt

text: Ps. 59:17-18
musik: Vivianne Carlsson

Men jag vill sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd;

ty du var för mig en borg och en tillflykt när jag var i nöd.

Min starkhet, dig vill jag lovsjunga, ty du är min borg, 

du är min borg, min nåderike Gud.