Adventkyrkan

SAMS

Menu

Jag vill sjunga ditt lov

Jag vill sjunga ditt lov

Text: Etel Olsson
Musik: Irene Hermansson

Jesus, jag vill sjunga till din ära, sjunga ut ditt lov varthelst jag går.
Du, som skapat jord och hav och himmel, låt mig följa tätt i dina spår!
Jesus, jag vill sjunga ut ditt lov!

Jesus, jag vill sjunga till din ära, låta sången fylla helt min själ.
Ut till andra budskap om dig bära, att du älskar och vill alla väl.
Jesus, jag vill sjunga ut ditt lov!

Jesus, låt ej sången i mig tystna. Låt den ljuda fulltonig och klar.
Låt, om även mörka moln sig hopa, sången i mitt hjärta stanna kvar.
Jesus, jag vill sjunga ut ditt lov! Jesus, jag vill sjunga ut ditt lov!