Adventkyrkan

SAMS

Menu

Jag vill lova Herren - ljudfil

Jag vill lova Herren - ljudfil

Text: Ps. 34: 2, 4
Musik: Marie Thomsen

Jag vill lova Herren alltid, hans pris skall ständigt vara i min mun. 
Jag vill lova Heren alltid, hans pris skall vara i mig.

Lova med mig Herren, låt oss med varandra lova Herren - Halleluja! 
Låt oss upphöja hans namn. Vi vill lovprisa ditt namn.