Adventkyrkan

SAMS

Menu

Jag vill lova Herren

Jag vill lova Herren

text: Ps. 34:2,4
musik: Marie Thomsen

Jag vill lova Herren alltid, hans pris skall ständigt vara i min mun. Jag vill lova Heren alltid, hans pris skall vara i mig.

Lova med mig Herren, låt oss med varandra lova Herren - Halleluja! Låt oss upphöja hans namn.

Vi vill lovprisa ditt namn.