Adventkyrkan

SAMS

Menu

Jag lever i tron på Guds Son - ljudfil

Jag lever i tron på Guds Son - ljudfil

Text: Gal. 2:20
Musik: Kersti Esselwall Smårs

Men jag lever, ja, jag lever fast inte längre själv, Kristus lever i mig,

Jag lever i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig.