Adventkyrkan

SAMS

Menu

jag lever i tron på Guds Son

jag lever i tron på Guds Son

text: Gal. 2:20
musik: Kersti Esselwall Smårs

Men jag lever, ja, jag lever fast inte längre själv, Kristus lever i mig,

Jag lever i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig.