Adventkyrkan

SAMS

Menu

Jag har min glädje

Jag har min glädje

Text: Ps. 73: 26, 28
Musik: Vivianne Karlsson

Refr.: Jag har min glädje i att hålla mig intill Gud
Jag söker min tillflykt hos Herren Gud.

1. Om än min kropp och min själ försmäktar,
så är dock Gud mitt hjärtas klippa!

2. Jag vill berätta om vad Han gjort för mig.
Ja, Jag vill berätta om alla Hans gärningar!

Jag har min glädje i att hålla mig intill Gud
Jag söker min tillflykt hos Herren Gud.