Adventkyrkan

SAMS

Menu

Jag har funnit en ro

Jag har funnit en ro

Text: Stina Eklund Pettersson
Musik: rysk mel.

1.Jag har funnit en ro för mitt hjärta och ej mera av ängslan jag lider,
när jag möter de stormiga tider och all fiendens vredgade här.
Halleluja, mitt hjärta kan sjunga! Halleluja! En lycka jag äger,
som ej något i världen uppväger. Jag är frälst, blott av nåd, redan här.

2.Vilken underbar kärlek mig sökte, vilken kärlek för mig gick i döden 
att mig frälsa från synden och nöden. Att ock jag skall förlossad och fri 
få min Frälsares härlighet skåda och få höra hans ljuvliga stämma 
och när lovsången klingar därhemma skall ock jag stämma in däruti. 

3.O, min vän, som ej ännu mottagit denna frälsning, som Jesus vill giva.
Du idag kan hans egendom bliva. Varför dröja när tiden är kort?
Snart basunen från himmelen ljuder, då vår Jesus skall komma tillbaka,
om du då ej hans frälsning fått smaka du med sorg för hans åsyn flyr bort.

4.Men ännu du Guds nåd kan förnimma och idag han sin frälsning dig bjuder.
Hör! Hans kallande stämma nu ljuder: "O, mitt barn, till din Fader vänd om!"
Innan vredgade stormen dig hinner, som nu hotar alltmer uti världen. 
O, vänd om ifrån synden och flärden, ty dess glädje är fattig och tom.