Adventkyrkan

SAMS

Menu

Jag får lägga alla bördor

Jag får lägga alla bördor

Text och musik: Lars Engdahl

1.Jag får lägga alla bördor på min Herre, Frälsaren. Han vill bära alla bördor, han som bar min syndaskuld.

Refr. Ja, min Herre Jesu kärlek den har höjd och bredd och djup. Och i glädje och i smärta bär den mig på vägen hem.

2.Jag får lägga allt som tynger på min Herre, Frälsaren. Han vill lindra alla sorger, allt som krossat hjärtats fröjd.

3.Jag får lägga alla brister på min Herre, Frälsaren. Jag får tro att han förlåter, genom blodet renar mig.

4.Jag får fyllas utav glädje från min Herre, Frälsaren. Han har lovat oss sin Ande som ger hjärtat tröst och frid.