Adventkyrkan

SAMS

Menu

Jag är densamme

Jag är densamme

Text: Jesaja 46:4
Musik: Hannu Huhtala

Ännu när ni blir gamla är jag densamme,
ännu när ni grånat skall jag bära er.
Jag har skapat er, jag har skapat er,
jag skall lyfta, bära och rädda mina barn.
Jag skall lyfta, bära och rädda mina barn.