Adventkyrkan

SAMS

Menu

I vår Mästares fotspår

I vår Mästares fotspår

Text & musik: Andrea Millares 2013

Kom, låt oss tillbe, i vördnad för vår Gud.
Lyft din blick mot himlen, och stäm in i lovsångsljud!
Se, hur Hans änglar för budskap till vår värld.
Härlighet från höjden, kommer hjälpa på vår färd.

Kom, låt oss vandra, den väg Mästaren går.
Genom berg och dalar, vill vi följa i Hans spår.
Hör, hur Han kallar med kärlek som består.
Korset lyser vägen, där vi troget framåt går.

Ref: Vi vill följa dig vår Herre, Du bär oss hela vägen.
Evig är Din kärlek! Vi vill ledas utav Dig.
Styrk oss med din Ande, för sanningen vi står.
Ordet lyser stigen, med vår Mästares fotspår!

Snart ska Han komma, o tänk den härliga syn.
Gud med sina änglar, de ska fylla hela skyn!
Då ska vi mötas, på platsen Han berett.
Evighet med Sonen, som oss hela vägen lett.

Ref: Vi vill följa dig vår Herre, Du bär oss hela vägen.
Evig är Din kärlek! Vi vill ledas utav Dig.
Styrk oss med din Ande, för sanningen vi står.
Ordet lyser stigen, med vår Mästares fotspår!

Stick: Herre visa mig Din väg, ta min hand, vandra med mig.
Ge mig nåd för varje stund, jag ber.

Ref: Jag vill följa dig min Herre, Du bär mig hela vägen.
Evig är Din kärlek! Jag vill ledas utav Dig.
Styrk mig med din Ande, för sanningen jag står.
Ordet lyser stigen, med min Mästares fotspår.
Ordet lyser stigen, med min Mästares fotspår!