Adventkyrkan

SAMS

Menu

Hylla Herren hela världen - ljudfil

Hylla Herren hela världen - ljudfil

Text: Psaltaren 100
Musik: Hans-Olov Stagling

Hylla Herren hela världen,
tjäna Herren med glädje.
Hylla Herren hela världen,
tjäna Herren med glädje.

Träd fram inför Honom med jubelrop,
besinna att Herren är Gud.
Han har gjort oss, vi är hans folk.
Ja, vi är får i hans hjord.

Gå in genom hans portar med tacksägelse.
Ja, kom till hans gårdar med sång.

Tacka honom, sjung hans namn,
ty Herrens godhet är evig.
Herrens nåd står fast för alltid,
från släkte till släkte hans trofasthet.