Adventkyrkan

SAMS

Menu

Hur skall jag kunna tacka

Hur skall jag kunna tacka

Text: Maria Iivainen
Musik: Tommy Uimonen

Hur skall jag kunna tacka min dyre Frälsare?
Din nåd kan till mig räcka, ger kraft till vandringen.
Så mycket Du har älskat mig, ett barn från syndens land.
Du offrade Ditt eget liv att jag kan vara fri.

Du allting så förlåtit när folket hånat Dig.
Mina synder har Du burit, Din väg var smärtans stig.
När Du med mig här vandrar då kan jag lämna allt.
Jag sluter mina sorger i bön uti Din hand.

Ge mig Din helge Ande att skilja mig från synd.
Lär oss var dag som kommer att mera älska Dig.
Ett härligt budskap lyser runt hela världen än.
Så mycket Gud har älskat oss ”Han sände Frälsaren."