Adventkyrkan

SAMS

Menu

Hos Dig finner jag frid

Hos Dig finner jag frid

Text och musik: Elisabet Hermansson

Jag tar mig tid till att sitta ner och bara koppla av.
Stilla i lugnets atmosfär jag kommer till Dig, Gud.
Där jag söker ro.
I en hektisk tid, där minuterna far förbi
och man knappt får tid till stillhet.
Jag går ner på knä, jag kommer trygg inför Dig.
I Din famn min själ söker tröst, för ingen är som Du.

Herre Du är trofast. Hos Dig finner jag frid.
Herre Du är trofast. Hos Dig finner jag frid.
Dina händer bär mig, min väg känns ej svår.
Trygg i min Faders famn.
Mina trötta ben får styrka, att vandra vidare livets väg.