Adventkyrkan

SAMS

Menu

Herren är min starkhet - ljudfil

Herren är min starkhet - ljudfil

Text: Ps. 118:14
Musik: Kersti Esselwall Smårs

Herren är min starkhet och min lovsång. 
Herren är min starkhet och min lovsång. 
Och han blev mig till frälsning, 
ja han blev mig till frälsning, 
Herren är min starkhet och min lovsång.