Adventkyrkan

SAMS

Menu

Herren är min herde

Herren är min herde

Text: fritt fr Ps. 23
Musik: Ari Laitinen; arr: Irene Hermansson

Herren är min Herde, inget fattas då. 
Leder mig till ängar, vila skön jag får. 
Där vid vattnets källa finner jag min ro. 
Han mig vederkvicker, ger mig hopp och tro.

Han på rätta vägar leder mig var dag. 
Om än mörkrets skuggor vill mig fatta tag. 
Kan jag vara trygg för Herdens stav ger tröst. 
Jag går inte ensam. Mjuk är Herdens röst.

Herren vill gå med mig där jag vandrar fram. 
Dukar mig ett bord i fiendernas land. 
Jesus är min Herde, vårdar ömt sitt får. 
Smörjer mig med olja, läker mina sår.

Av sin nåd och godhet Han mig lovat har. 
Ansvar för mitt liv och omsorg om mig tar. 
Snart en dag skall jag få se Hans härlighet. 
Hemma hos min Jesus i all evighet!