Adventkyrkan

SAMS

Menu

Herren är god - ljudfil

Herren är god - ljudfil

Text: Nahum 1:7; Ps 13:6
Musik: Irene Hermansson

Herren är god, ett värn i nödens tid, 
och han låter sig vårda om dem som förtröstar på honom. 
Ja, Herren är god, ett värn i nödens tid, 
och han låter sig vårda om dem som förtröstar på honom.

Jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta fröjdar sig över din frälsning. 
Jag vill sjunga till Herens ära, ty han har gjort väl mot mig. 
Ja, han har gjort väl mot mig.