Adventkyrkan

SAMS

Menu

Herre, vi ber

Herre, vi ber

Text och musik: Lars Engdahl

Herre, vi ber: Hör vår bön!

Herre, vi ber: Herre, hör vår bön!