Adventkyrkan

SAMS

Menu

Herre Gud, du är stor och mäktig

Herre Gud, du är stor och mäktig

Text och musik: Lars Engdahl

Herre Gud, du är stor och mäktig, Herre Du vår Gud.
Väldig i kraft och ofattbar, Härlighetens Gud.
Herre Gud, du är stor i kärlek, Herre Du vår Gud.
Väldig i nåd och underbar, Härlighetens Gud.

Vi vill lova ditt namn, vi vill prisa dina under,
Du den Högste, den väldige, äran tillhör Dig.
Du är evig Gud och Far, väldig, ofattbar,
Underbar i råd, ofattbar i nåd.