Adventkyrkan

SAMS

Menu

Helige Ande, kom i Jesu namn

Helige Ande, kom i Jesu namn

Text och musik: Lars Engdahl

Helige Ande kom i Jesu namn.
Kom med välsignelse, glädje och kärlek.
Helige Ande kom med din frid.

Helige Ande kom i Jesu namn.
Kom med befrielse, frihet och längtan.
Helige Ande kom med din frid.

Helige Ande kom i Jesu namn.
Kom med din helighet, sanning och godhet.
Helige Ande kom med din frid.

Helige Ande kom i Jesu namn.
Kom med din härlighet, jubel och lovsång.
Helige Ande kom med din frid.

Helige Ande kom i Jesu namn.
Kom med oändlighet, himmelska lycka.
Helige Ande kom med din frid.