Adventkyrkan

SAMS

Menu

Helig, helig, helig

Helig, helig, helig

Text och musik: Lars Engdahl

Helig, helig, helig. Herren Gud allsmäktig.
Helig, helig, helig. Herren Gud allsmäktig.
Helig, helig, helig. Herren Gud allsmäktig.
Fader vi tillber Dig, Jesus vi dyrkar Dig,
Ande vi ärar Dig allsmäktige Gud