Adventkyrkan

SAMS

Menu

Han som verkar i oss

Han som verkar i oss

Text: Ef. 3:20-21
Musik: Irene Hermansson

Han som verkar i oss med sin kraft
och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, 
Hans är härligheten genom församlingen och genom Kristus Jesus, 
i alla släktled i evigheters evighet, amen.