Adventkyrkan

SAMS

Menu

Han giver den trötte kraft - ljudfil

Han giver den trötte kraft - ljudfil

Text: Jes. 40:29, 26 s.d.
Musik: Vivianne Carlsson

Han giver den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka.
Han giver den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka.
Så stor är Hans makt, så väldig Hans kraft, att icke en enda utebliver.
Han giver den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka.