Adventkyrkan

SAMS

Menu

Gud håller alla i sin hand

Gud håller alla i sin hand

Text och musik: Elisabet Hermansson

Gud håller hela världen i sin hand.
Gud håller alla i sin hand.
Stor är hans makt och hans trofasthet. Gud är helig.

Han som kom ner hit för att frälsa oss.
Han som tog allas synd på sig.
Stor är hans makt och hans trofasthet. Gud är helig, helig.