Adventkyrkan

SAMS

Menu

Glädje i Herren - ljudfil

Glädje i Herren - ljudfil

Text: Joh. 15:11,5
Musik: Kersti Esselwall Smårs

Låt oss uppfyllas av den glädje, den glädje som Herren ger! 
Låt oss uppfyllas av den glädje, den glädje som Herren ger.

Vi är enade i Kristus, vi är samma kropp. Han är vinträdet och grenarna är vi. 
Nu vi lovsjunger Herren Gud som ger oss hopp och en glädje som bor inuti! 

Låt oss uppfyllas av den glädje, den glädje som Herren ger! 
Låt oss uppfyllas av den glädje, den glädje som Herren ger.