Adventkyrkan

SAMS

Menu

Gläd er

Gläd er

text: Luk. 10:20
musik: Kersti Esselwall Smårs

Gläd er över att era namn är upptecknade i himlen.