Adventkyrkan

SAMS

Menu

Gläd er - ljudfil

Gläd er - ljudfil

Text: Luk. 10:20
Musik: Kersti Esselwall Smårs

Gläd er över att era namn är upptecknade i himlen.