Adventkyrkan

SAMS

Menu

Du skall älska Herren, din Gud

Du skall älska Herren, din Gud

Text: Matt. 22: 37-39
Musik: Bodil Morris

Du skall älska Heren, din Gud, med hela ditt hjärta,
med hela din själ och med hela ditt förstånd.
Detta är det största och första budet.
Sedan kommer ett av samma slag:
Du skall älska din nästa som dig själv.