Adventkyrkan

SAMS

Menu

Du skall älska Herren, din Gud

Du skall älska Herren, din Gud

text: Matt. 22:37-39
musik: Bodil Morris