Adventkyrkan

SAMS

Menu

Det ljusnar i öster

Det ljusnar i öster

Text: Stina Eklund, Växjö 1930
Musik: Irene Hermansson, Gränna 2008

1. Det ljusnar i öster, en stjärna ny framgår i glans över gruset.
Natten får vika, skuggorna fly för klara himlaljuset.
Nu blir den skådad den stora dag, av Profeten bådad Guds välbehag,
besöker så härligt jorden.

2. Hör, änglarnas skara lovsjunger Gud, som gav sin Son till vår frälsning.
Mäktigt förkunnas glädjefullt bud, från himlens Gud en hälsning.
Ljus över tiden han nu har tänt, och himmelska friden till jorden sänt,
ty född är Messias, Herren.

3. Han kom ifrån Faderns rika borg i ljusets gyllene salar till syndfull jord,
bland fattigdom, sorg i jordens skumma dalar.
Herren av höjden mänskan blev lik och lämnade fröjden i himmelrik,
att frälsa syndare arma.

4. Nu hoppet förbytes i salig fröjd. Nu flyktar oron och smärtan.
Lovsången stiger mot himlens höjd från glädjefyllda hjärtan.
Klockorna kalla i juletid, och samla oss alla i stilla frid
kring barnet i Betlehems krubba.