Adventkyrkan

SAMS

Menu

Det finns en plats

Det finns en plats

Text: Etel Olsson
Musik: Allan Törnberg

1. Det finns en plats vid Jesu hjärta, som Han har givit just åt Dig.
Där får Du gråta ut Din smärta, Din oro stillas, Du får frid.

Refr.: Ja, varje dag. Han leder Dig. Han banar för Din fot en stig.
Han lyssnar till Dig när Du ber, i nåd och kärlek till Dig ser.

2. Han älskar alla mänskor lika, Han söker upp förlorade.
Och både fattiga och rika, vill sin förlåtelse Han ge.

3. Han är och vill Din vän förbliva, det finns förlossning i Hans namn.
Ett evigt liv Han vill Dig giva, och föra Dig till fridens land.

4. Så tag emot vad Han Dig giver, och låt i allt Hans vilja ske.
Ty evigt trofast Han förbliver, Guds egen Son, vår Frälsare.