Adventkyrkan

SAMS

Menu

Det är mörkt nu, min vän

Det är mörkt nu, min vän

Text och musik: Lars-Gustaf Larsson

1.Det är mörkt nu, min vän, men låt aldrig hoppet försvinna.
För det mörker som finns kommer snart att i ljuslågor brinna.
Då ser vi allt som omskapats helt och hållet.
Då ska all ondska, sorg och förtvivlan fly!
Då uppfylls löftet, himmel och jord blir ny.
Det är mörkt nu, min vän, men hoppet kan aldrig slå fel.

2.Vill vi då vara med, måste nu vi lära oss älska,
hämta kraft stund för stund till att älska de fallna och falska!
Ifrån den Kraft där Livets källa flödar!
Visa den blinde på hur jag själv fick hopp,
hur jag fann kärlek hos Den som drog mig opp!
Vill vi då vara med måste nu i kärlek vi stå.

3.Kanske tänker du nu, att för mig finns inget att vänta.
Har du glömt att vår Herre har lovat oss komma och hämta?
Därför håll ut med blick på korsets Hjälte!
Han är det offer som sonat all vår synd!
Han är den Kung, som kommer ner från rymd!
Det är mörkt nu, min vän, men Hans ord kan aldrig slå fel!