Adventkyrkan

SAMS

Menu

Det är gott att tacka Herren

Det är gott att tacka Herren

Text: Psaltaren 92:2,5
Musik: Therése Karlsson

Det är gott att tacka Herren
och att lovsjunga ditt namn, du den störste.
Det är gott att tacka Herren
och att lovsjunga ditt namn, du den störste.
Ty du gläder mig Herre
med dina gärningar.
Jag vill jubla över dina händers verk.
Ty du gläder mig Herre
med dina gärningar.
Jag vill jubla över dina händers verk.