Adventkyrkan

SAMS

Menu

Andens frukter - ljudfil

Andens frukter - ljudfil

Text: Gal 5:22-23, 25-26
Text och musik: Vivianne Karlsson

Kärlek, glädje, frid, tålamod,
vänlighet, godhet och trofasthet,
ödmjukhet och självbehärskning.
Det är Andens frukter.

Om vi har ett andligt liv,
låt oss då följa en andlig väg.
Låt oss inte bli inbilska,
inte utmana varandra,
inte avundas varandra, för

kärlek, glädje, frid, tålamod,
vänlighet, godhet och trofasthet,
ödmjukhet och självbehärskning.
Det är Andens frukter.