Adventkyrkan

SAMS

Menu

På gång

Välkommen till ett nytt sång- och musikår 2017!

Fredagen den 10 mars inleds en härlig sång- och musikhelg i Stockholms Adventkyrka ned kvällsmat kl. 18:00, därefter körövning.

Lördagen den 11 mars deltar vi i en sång- och musikgudstjänst med Kersti Esselwall-Smårs som efter lunch kommer att samtala om betydelsen av sång och musik i församlingslivet. Alla är välkomna!

Årsmöte
Söndagen den 12 mars i Ekebyholmsskolans Aula, kl. 12:00 - 12.45, därefter lunch.
Lunch (55 kr) på Slottet kan beställas genom Kari Stavdal 070-495 61 81 eller kari.stavdal@gmail.com senast 8 mars.
Årsmötet kombineras med körövning kl. 10.30 - 12:00 och 13:30 - 15:00. Vi övar inför en Rutterkonsert i Stockholm den 13 maj

Körhelg med Rutterkonsert i Stockholm 12-13 maj 2017
Konsert med körsånger av John Rutter - Stockholms Adventkyrka. Lördagen den 13 maj kl 17

Vi kommer att sjunga och spela på valkonferensen på Ekebyholm den 4-8 juli 2017.
Du som kan spela ett instrument är välkommen att ta med ditt instrument och spela tillsammans med en stor grupp, 3 psalmer på Högtidsgudstjänsten, Sabbaten den 8 juli. Notstämma kan beställas av Irene.
irene.hermansson@svedo.se
tel: 0390-10785

Höstträff (återkommer angående plats och datum)

Julkonsert Ekebyholm 2 dec

Dagens bibelord